Wanneer worden de woningen opgeleverd?

De woningen in Noordoever worden momenteel gebouwd en (naar alle waarschijnlijkheid) in de loop van 2023 opgeleverd.

Noordoever tot zover

Het project Noordoever (38 woningen) ging in december 2020 in verkoop. Al direct bleek de animo groot voor de nieuwbouwwoningen, dus de gunning kon snel plaatsvinden. In de loop van 2021 werd gestart met de bouw, die naar verwachting begin 2023 is afgerond.

  Naar het nieuwsoverzicht
  Wonen in Noordoever