Wanneer worden de woningen opgeleverd?

De woningen in Noordoever worden momenteel gebouwd en (naar alle waarschijnlijkheid) in de zomer van 2022 opgeleverd.

Noordoever tot zover

Het project Noordoever (38 woningen) ging in december 2020 in verkoop. Al direct bleek de animo groot voor de nieuwbouwwoningen, dus de gunning kon snel plaatsvinden. In de loop van 2021 werd gestart met de bouw, die dus in de zomer van 2022 wordt afgerond.

  Naar het nieuwsoverzicht
  Wonen in Noordoever